• Pomáhame budovať
  • Priemyselné parky pre investorov
  • EFEKTÍVNE A HOSPODÁRNE

Monitorovanie
pre MHSR

MHSR poverilo spoločnosť MH Invest, s.r.o. mandátom zo dňa 27.09.2012 kontrolou vybudovaných priemyselných parkov a zón, ktorým bola poskytnutá dotácia...

Viac info

Stavebné
projekty

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. spolupracuje pri dostavbe priemyselných parkov a zón podľa požiadaviek investorov v spolupráci so štátnymi inštitúciami...

Viac info

Aktuality

Aktualizovaný prehľad Priemyselných zón a parkov

Dovoľujeme si vás informovať, že na webovom sídle www.priemyselneparkyslovenska.sk v časti Komplexné informácie o PZ/PP k 30.6.2017 bol zverejnený zoznam monitorovaných…

Viac info

MH Invest II s.r.o.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava 2

Mail:
Tel.: 02/58 28 05 11 - 12
Fax: 02/58 28 05 99